Pris biogas

Gasmarknaden består av olika typer av gas. En sådan är biogas som antingen tillförs lokalt eller matas ut på den nationella stamledningen för gas där biogas och naturgas blandas. Precis som för olika miljöprodukter på el kan du köpa en separat mängd biogas. Du betalar då ett tillägg och din andel biogas avräknas mot den totala mängden som finns i det nationella systemet.

I dagsläget finns inget angivet pris på biogas. Det pris du betalar är det aktuella pris som din leverantör anger. Här kan du också välja vilken andel biogas du vill köpa. Pris på biogas är normalt 20-30% högre än ditt pris på naturgas om man också räknar in den skattefördel detta medger.

Pris naturgas = gaspris + nätavgift + skatt

Pris biogas = pris biogas + nätavgift

gaspool

Gaspool

Gaspool är en gemensam inköpsportfölj för aktiva företagskunder som inte har möjlighet att bevaka priserna på gasmarknaden.

www.gaspool.se

energiresurs

Energiresurs

Energiresurs är en konsultbyrå specialiserad på upphandling, utredning och rådgivning inom energibranschen.

www.energiresurs.com