Länkar

Företag som behöver assistans i upphandlingsfrågor av el, gas eller värme.

www.energiresurs.com

 

gaspool

Företag som är intresserade av att köpa in naturgas gemensamt.

www.gaspool.se

Övriga frågor: info(at)gaspriser.se